Bc. Filip Šelong

Diplomová práce

Virtuální hráčské komunity: případová studie komunity hry Minecraft

Virtual gaming communities: A case study of a Minecraft gaming community
Anotace:
Diplomová práce Virtuální hráčské komunity: případová studie komunity hry Minecraft popisuje ve své první části vlastnosti komunit s důrazem na virtuální hráčské komunity a definuje jejich typy. Druhá část se věnuje komplexnímu popisu hry Minecraft a jedné její komunity, herního serveru Majncraft.cz, z různých hledisek. Ve třetí části je popsán postup a výsledky explorativní analýzy sociálních sítí …více
Abstract:
In its first part, diploma thesis Virtual gaming communities: A case study of a Minecraft gaming community describes various properties of communities, particularly virtual gaming communities, and defines their types. Second part contains a complex description of the game Minecraft and one of its communities, game server Majncraft.cz, from various perspectives. The third part of the thesis consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Bártek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta