MUDr. Martin Szetei

Master's thesis

Vliv rizikového těhotenství na jeho prožívání budoucí matkou

Effect of high-risk pregnancy on woman’s pregnancy perception
Abstract:
In this master thesis we have tried to describe how a pregnant woman perceives her pregnancy, influenced by stressful situations. We have focused not only on the factors that come from the health conditions, but also on those with a psychological influence. We assume that both will have immediate effect on the psychological comfort of the pregnant woman. In the thesis we bring a description of the …viac
Abstract:
V tejto práci sme sa snažili popísať situácie vplývajúce na prežívanie tehotenstva. Našim zámerom boli hlavne okolnosti rizikového tehotenstva. Nemali sme však na mysli len faktory zdravotné, ale aj také, ktoré pôsobia skôr psychologickým vplyvom. Predpokladáme, že tieto budú výrazne ovplyvňovať psychickú pohodu tehotnej. Na úvod sme zadefinovali výskumný problém, pojmy, ktoré budeme v práci používať …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2009
  • Vedúci: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta