Tereza NOLČOVÁ

Bakalářská práce

Genderové stereotypy v mateřské školce

Gender stereotypes in kindergarten
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá genderovými stereotypy v mateřské školce. Nabízí přehled témat spojených s genderem, jako jsou stereotypy nebo socializace jedince. Dále krátce pojednává o vývoji genderových teorií. Cílem této práce bylo použitím kvalitativních metod zjistit, zda se takovéto stereotypy v mateřské školce objevují a jak jsou reprodukovány. Především je práce zaměřená na interakci učitelek …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with gender stereotypes in kindergarten. Offers an overview of topics related with gender as stereotypes and socialization. It also briefly discusses the development of gender theories. Objectives of this work was to use qualitative methods to find out, if these stereotypes appears in kindergarten and how they are reproduced. First of all, I focused on the interaction of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOLČOVÁ, Tereza. Genderové stereotypy v mateřské školce. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie