Mgr. Petr Severa

Bachelor's thesis

Rozpouštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Dissolution of Parliament of the Czech Republic.
Anotácia:
Bakalářská práce se zejména zabývá reálným vlivem ústavního ustanovení o možnostech rozpouštění Poslanecké sněmovny platného před schválením ústavní novely v roce 2009 na řešení politických krizí a otevření cesty k předčasným volbám v podmínkách samostatné České republiky. Ke splnění cíle jsou využitý zejména hlubší analýzy největších politických krizí v letech 1998 a 2009.
Abstract:
Bachelor thesis mainly deals with the real impact of the constitutional provisions about how to dissolve the Chamber of Deputies in force before the approval of constitutional amendments in 2009 to resolve the political crisis and opening the way for early elections in conditions of the independent Czech Republic. To accomplish this aim are used in particular depth analysis of the biggest political …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedúci: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Kneblová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií