Monika VINKLÁRKOVÁ

Bakalářská práce

Diabetická dieta a režimová opatření u DM 2. typu

Diabetic Diet and Regime Measures for Type 2 Diabetes Mellitus
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou onemocnění diabetes mellitus 2. typu, a to hlavně diabetickou dietou spolu s režimovými opatřeními. Pro tuto práci byly stanoveny čtyři cíle. Prvním cílem práce je zmapovat, zda pacienti s DM 2. typu dodržují dietu. Druhým cílem zda mají pravidelnou tělesnou aktivitu. Cílem třetím je popsat, jak se změnil životní styl pacientů po diagnóze DM 2. typu a posledním cílem …více
Abstract:
This thesis deals with the problem of type 2 diabetes mellitus. It mainly focuses on a diabetic diet along with regimen measures. Four goals have been set for this thesis. The first goal is to map whether patients with type 2 DM keep the diet. The second goal is to find out whether they have regular physical activity. The third goal is to describe how the lifestyle of patients has changed after type …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Jitka Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VINKLÁRKOVÁ, Monika. Diabetická dieta a režimová opatření u DM 2. typu. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 76vm67 76vm67/2
6. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 5. 2019
Bulanova, L.
7. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.