Ludmila EBERTOVÁ

Diplomová práce

Životní prostředí v okresu Ústí nad Labem 1948-1969

The enviroment in the discret of Usti n.L. in 1948-1949
Anotace:
Práce popisuje vznik pojmu životní prostředí prostřednictvím největších znečišťovatelů od roku 1948-1969 a tím mapuje téma z historie Ústí nad Labem. Předmětem bádání pohled úřadů a běžných občanů, jak se život odrazil v dobových dokumentech, tisku a literatuře. Cílem bylo zjistit, zda v této době vznikalo nebo již bylo povědomí o ochraně životního prostředí, vzniku legislativy, škol v přírodě a svačin …více
Abstract:
The diploma thesis describes the origin of a concept of environment by a mediation of the biggest polluters from 1948 to 1969 and by this it maps out the topic of Ústí nad Labem. The research took aim at a view of authorities and common citizens, how the common life is reflected in contemporary documents, periodics and literature, The aim was to find out if in this time came into existence of awareness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

EBERTOVÁ, Ludmila. Životní prostředí v okresu Ústí nad Labem 1948-1969. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta