Vlasta PROKEŠOVÁ

Bakalářská práce

Kritická reflexe próz Olgy Tokarczukové (vydaných v ČR).

Critical reflection of proses by Olga Tokarczuk (published in Czech republic).
Anotace:
Bakalářská práce v krátkosti přibližuje život a tvorbu polské autorky Olgy Tokarczukové. Za cíl si klade představení kritických ohlasů na překlady prozaických děl, mezi něž patří tituly Pravěk a jiné časy; Denní dům, noční dům; Poslední příběhy; Anna In v hrobech světa; Běguni a Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Mým úkolem je seznámení s prózami Olgy Tokarczukové přeloženými do českého jazyka …více
Abstract:
This bachelor thesis in short describes the lifetime and literary output of the author Olga Tokarczuk. The aim of this bachelor thesis is to introduce the critical responses to translations of the following prosaic works: Pravěk a jiné časy; Denní dům, noční dům; Poslední příběhy; Anna In v hrobech světa; Běguni a Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. My task is to present Olga Tokarczuk?s prosaic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Fibiger

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKEŠOVÁ, Vlasta. Kritická reflexe próz Olgy Tokarczukové (vydaných v ČR).. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání