Emília Povýšilová

Bakalářská práce

Rovnost mužů a žen jako jeden z cílů udržitelného rozvoje

Gender equality as one of the sustainable development goals
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představit problematiku rovnosti pohlaví v multikulturním světě 21. století a zjistit, zda už bylo rovnosti dosaženo. Rovnost pohlaví je jedním z cílů udržitelného rozvoje a je tedy součástí Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Ta má zajistit dobrý život pro budoucí generace. V teoretické části této bakalářské práce jsou popsány hlavní faktory, které mají vliv na postavení …více
Abstract:
The aim of this Bachelors Thesis is to introduce the issue of gender equality in the context of the multicultural world of the 21st century and find out if it has already been achieved. Gender Equality is one of the Sustainable Development Goals and hence a part of The 2030 Agenda of Sustainable Development. This Agenda is trying to ensure a good life for the future generations. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: Antonín Dvořák
  • Oponent: Kamil Fleissner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71220