Bc. Jakub Košút

Bakalářská práce

Víno a párovanie vína s jedlom

Wine and Food Pairing
Abstract:
Bachelor dissertation "Wine and Food Pairing" is developed to serve as an introduction to the topic of pairing wine with food and enogastronomy in general. The object of the bachelor thesis is to discover the best and most suitable combinations, to find the context between them and by that context to verify the opinions for suitable pairings. In the theoretical part I will define the basic concepts …více
Abstract:
Bakalárska práca na tému ,,Víno a párovanie vína s jedlom" je vypracovaná tak, aby mohla slúžiť ako úvod do problematiky párovania vína s jedlom a celkovo enogastronómie. Cieľom bakalárskej práce je objaviť tie najlepšie a najvhodnejšie kombinácie, nájsť medzi nimi súvislosti a na ich základe podložiť tvrdenia o vhodných párovaniach. V teoretickej časti budem definovať základné pojmy týkajúce sa vína …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví