Bc. Eva Libánská

Diplomová práce

Sebepojetí u jedinců trpících koktavostí ve vynořující se dospělosti

Self-concept in individuals with stuttering in emerging adulthood
Anotace:
Cílem práce je zjistit, zda se liší sebepojetí jedinců s koktavostí a intaktních osob ve vynořující se dospělosti. Sebepojetí chápeme v kontextu sociálně-kognitivní psychologie a zaměřujeme se na jasnost sebepojetí, sebehodnocení a self-efficacy. Ke zkoumání proměnných používáme Škálu jasnosti sebepojetí, Rosenbergovu škálu sebehodnocení a Škálu generalizovaného self-efficacy. Výzkumu se zúčastnilo …více
Abstract:
The aim of this study is to find out whether individuals with stuttering differ from intact people in emerging adulthood. The self-concept is understood in the context of social-cognitive psychology. We focus on self-concept clarity, self-esteem and self-efficacy. For the measurement, we used to follow these research methods: Self-Concept Clarity Scale, Rosenberg self-esteem scale and General self …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma