Mgr. Iva Maarová

Diplomová práce

Sense of coherence v kontextu sebepojetí u lidí ve vynořující se dospělosti

Sense of coherence in the context of self-concept in emerging adults
Anotace:
Cílem práce bylo popsat, jak souvisí míra sense of coherence (SOC) a vybrané složky sebepojetí (vědomí vlastní účinnosti, sebehodnocení a jasnost sebepojetí) s charakteristikami vynořující se dospělosti. Zároveň nás zajímalo, zda se tyto souvislosti liší mezi pohlavím, věkem a dalšími demografickými charakteristikami. Výzkumný soubor tvořilo 204 vysokoškolských studentů ve věku 18 – 27 let s průměrným …více
Abstract:
The aim of this study was to describe how are sense of coherence and particular components of self-concept (self-efficacy, self-esteem and self-concept clarity) related to features of emerging adulthood. We were also interested in connections with gender, age and other demographic factors. The sample included 204 university students in age between 18 and 27 years, where women represented majority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Čerňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta