Bc. Michal Bednář

Master's thesis

Modelování krizových scénářů v prostředí WebSphere Business Modeler

Modelling of Process Scenarios in WebSphere Business Modeler
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou krizového managementu, konkrétně činností složek integrovaného zahranného systému ČR při společném zásahu. Mým úkolem je seznámit se a charakterizovat problematiku krizového řízení, BPM (Business Process Management) a popsat balík programů IBM WebSphere Software, především pak Websphere Business Modeler. V tomto prostředí dále namodelovat proces a demonstrovat …more
Abstract:
Master's thesis concerns with crisis management, especially with the activities of the Integrated Rescue System of the Czech Republic during their collective rescue actions. My objective is to familiarize with the basics of the crisis management, Business Process Management (BPM) and describe software suite IBM WebSphere Software, mainly WebSphere Business Modeler. Next goal is to create a process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2010
  • Supervisor: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky