Mgr. Monika Mikulcová

Diplomová práce

Složky IZS a jejich úloha v rámci krizového řízení v Jihomoravském kraji

IRS components and their role in crisis management in South Moravian Region
Anotace:
V úvodu diplomové práce jsou představeny základní pojmy z oblasti krizového řízení, jsou zde popsány jednotlivé složky IZS a jejich úloha a povinnosti v krizovém řízení. V rámci Jihomoravského kraje jsou uvedeny vybrané krizové situace včetně opatření, která jsou pro ně přijata. Dále se podrobněji zaměřuji na vzájemnou součinnost a koordinaci složek IZS s orgány krizového řízení při zásahu. V další …více
Abstract:
In the beginning of the thesis are presented the basic terms from the area of crisis management, the individual components of the Integrated Rescue System and their task and responsibilities in the crisis management are described there. Within the South Moravian Region are presented the chosen crisis situations including measures which would be taken for them. Furthermore, I focus more in detail on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní