Bc. Albrecht Albrecht

Diplomová práce

Video storytelling v digitálním marketingu

Video Storytelling in Digital Marketing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá moderní komunikační technikou storytelling v kontextu marketingové komunikace se zacílením na formát videa jako důležité součásti digitálního marketingu. Tato forma komunikace je aktuálně hojně využívanou formou obsahu v mediálním prostoru, který lze zcela jednoznačně charakterizovat termínem fragmentace médií. Se vznikem nových a nových médií je pro firmy skutečnu výzvou …více
Abstract:
The thesis deals with the modern communication technique of storytelling in the context of marketing communication, focusing on the video format as an important part of digital marketing. This form of communication is currently a widely used form for sharing content in the media space, which can be appropriately characterized by the term media fragmentation. In the situation when new and new media …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Knihová, MBA
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní