Ing. Alena Žídková

Bachelor's thesis

Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj

International Bank for Reconstruction and Development credit policy
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj“ je analýza finanční struktury Banky, stávajících úvěrových nástrojů a zhodnocení jejich úspěšnosti. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na funkci a hlavní poslání Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, její organizační a finanční strukturu. V druhé kapitole je analyzována úvěrová politika Banky …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “International Bank of Reconstruction and Development” is to analyze financial structure of the Bank, its existing credit instruments and performance of its policy. Thesis consists of three chapters. The first chapter is concentrated on Bank’s function and major targets, its organizational and financial structure. In the second chapter there is analyzed Bank’s credit …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Červinek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta