Bc. Jan Homola

Diplomová práce

Teorie her v redistribučním systému a podnikové praxi

Game Theory in Redistribution System at Work
Anotace:
Abstrakt Teorie her je mladá a moderní vědní disciplína, která ovlivnila bádání v celé řadě přírodních i společenských věd. Teorie redistribučního systému je pak součástí teorie her n-hráčů aplikovaná na jakékoli systémy, které přerozdělují své zisky. Teorie redistribučního systému je znázorněna redistribuční plochou elementárního redistribučního systému podle redistribuční rovnice. Pomocí aparátu …více
Abstract:
Abstract The game theory is a young and modern scientific discipline that has affected research in many other areas of natural and social sciences. The redistribution system theory is part of n-person game theory applicable on any system that redistributes its earnings. The redistribution system theory is illustrated by a redistribution surface of elementary redistribution system. This is made according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Radim Valenčík, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance