Theses 

Uživatelské rozhraní webových IS – Bc. Tomáš Obšívač

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Tomáš Obšívač

Master's thesis

Uživatelské rozhraní webových IS

User Interface Design for Web IS

Anotácia: Práce popisuje rozvoj WWW s ohledem na jeho využití pro uživatelské rozhraní informačních systémů, představuje specifika a různé úrovně návrhu webového rozhraní podle míry jejich abstrakce s příklady realizovanými pro Informační systém MU (IS MU), srovnává současné rámce jazyka JavaScript sloužící k manipulaci s HTML stránkou a odůvodňuje volbu jednoho z nich pro IS MU, popisuje vybrané prvky designu znovupoužitelné ve webových aplikacích, krátce ukazuje další způsoby zpřístupnění dat uživatelům a v poslední části se věnuje značce IS MU (přílohou je jí věnovaný grafický manuál).

Abstract: Thesis describes evolution of WWW concerning it as information systems user interface, presents specifics and different abstraction levels of web UI design with examples realized for MU Information system, compares present JavaScript frameworks aimed to HTML page manipulation and gives reasons for selecting one for IS MU, presents selected reusable design components of web applications, shortly shows another ways to data syndication for users and finaly attends to IS MU logotype (design manual is enclosed as appendix).

Kľúčové slová: uživatelské rozhraní, design, JavaScript, framework, informační systémy, web, značka

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2009
  • Vedúci: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
  • Oponent: RNDr. Miroslava Misáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 2. 2019 23:53, 8. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz