Theses 

Uživatelské rozhraní webových IS – Bc. Tomáš Obšívač

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Tomáš Obšívač

Master's thesis

Uživatelské rozhraní webových IS

User Interface Design for Web IS

Abstract: Práce popisuje rozvoj WWW s ohledem na jeho využití pro uživatelské rozhraní informačních systémů, představuje specifika a různé úrovně návrhu webového rozhraní podle míry jejich abstrakce s příklady realizovanými pro Informační systém MU (IS MU), srovnává současné rámce jazyka JavaScript sloužící k manipulaci s HTML stránkou a odůvodňuje volbu jednoho z nich pro IS MU, popisuje vybrané prvky designu znovupoužitelné ve webových aplikacích, krátce ukazuje další způsoby zpřístupnění dat uživatelům a v poslední části se věnuje značce IS MU (přílohou je jí věnovaný grafický manuál).

Abstract: Thesis describes evolution of WWW concerning it as information systems user interface, presents specifics and different abstraction levels of web UI design with examples realized for MU Information system, compares present JavaScript frameworks aimed to HTML page manipulation and gives reasons for selecting one for IS MU, presents selected reusable design components of web applications, shortly shows another ways to data syndication for users and finaly attends to IS MU logotype (design manual is enclosed as appendix).

Keywords: uživatelské rozhraní, design, JavaScript, framework, informační systémy, web, značka

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
  • Reader: RNDr. Miroslava Misáková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/2/2019 04:25, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz