Theses 

Inovace na finančních trzích – Bc. Jakub Rapoš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jakub Rapoš

Bakalářská práce

Inovace na finančních trzích

Innovations in financial markets

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou inovací na českých finančních trzích. Popisuje jednotlivé typy inovací a jejich vliv na trhy. Autor se snaží ukázat i současné inovační trendy a jak na ně reagují české banky. Také analyzuje, zda se banky snaží vyjít svým klientům vstříc a jaké kroky pro to dělají. Závěrem autor popisuje, jakými inovacemi by se mohly banky v blízké budoucnosti zabývat a kde by mohla být budoucnost finančních trhů.

Abstract: This thesis deals with innovations in Czech financial markets. It describes individual types of innovation and their influence on markets. Author tries to show current innovation trends and how Czech banks respond to them. He also analyzes whether banks are trying to accept client’s requirements. In conclusion author reveals which innovations could be possibly used by banks in close future and which way financial markets may follow.

Klíčová slova: inovace, inovační trendy, finanční trhy, finanční instituce, konkurence, innovations, innovation trends, financial markets, financial institutions, competition

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Eliška Kvapilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:31, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz