Bc. Eliška Hauserová

Master's thesis

Konvenční hustota dřeva kmenové části břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) v závislosti na struktuře porostu

Basic density of stemwood of silver birch (Betula pendula Roth.) depending on the stand structure
Abstract:
Cílem práce byla analýza konvenční hustoty dřeva kmene břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) v závislosti na struktuře porostu. Výzkum probíhal v oblasti Nízkého Jeseníku a v oblasti Slavkov u Brna. V každé oblasti výzkumu byly Presslerovým nebozezem odebrány vzorky ze třech porostů rozdílného věku. Průměrná konvenční hustota dřeva břízy bělokoré v oblasti Velká Polom je 491,1 kg∙m-3 a v oblasti Slavkov …more
Abstract:
The aim of this thesis was determination of basic density of silver birch (Betula pendula Roth.), from segments taken from the breast height, in relation with the stand structure. The research was conducted in area Nízký Jeseník and Slavkov. The segments were taken by Pressler auger in three stands with different age per the area. The average basic density of the silver birch is 491,1 kg∙m-3 (Velká …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta