Bc. Ondřej Korchan

Diplomová práce

Klima třídy na malotřídní ZŠ

Class Climate at Schools with Composite Classes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou klimatu třídy na malotřídní ZŠ. Předkládá krátký výčet ze základní odborné terminologie týkající se tématu. Dále se zabývá charakteristikou aktérů klimatu třídy, bez kterých by nemohlo být klima utvářeno. Klíčovou částí je posouzení aktuálního stavu klimatu na málotřídní ZŠ. Součástí práce je mj. také výzkum, jehož cílem bylo získání zpětné vazby od žáků a pedagogů …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the class climate in schools with composite-classes. A basic summary of scholarly terminology is presented in the first chapters. Characteristics of people who actively participate and influence the class climate are also presented. The key element is the evaluation of the contemporary climate at composite-class schools. The second part of the thesis contains research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta