Bc. et Bc. Viktorie Fňašková

Diplomová práce

Komentovaný překlad odborného textu z oblasti daktyloskopie

An annotated translation of a scientific text in the field of dactyloscopy
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce je vytvořit adekvátní překlad odborného textu z oblasti daktyloskopie, provést jeho následnou translatologickou analýzu a sestavit rusko-český tematický slovník, jež sestává z vyexcerpované terminologie. Teoretická část se věnuje historii daktyloskopie a současným tendencím v jejím rozvoji, dále pak charakteristice odborného textu. Praktická část je tvořena samotným …více
Abstract:
The aim of this Master thesis is to create a proper translation of a scientific text in the field of dactyloscopy, conduct the translational analysis of the text and construct a russian-czech thematic dictionary which consists of the excerpted terminology. The theoritical part focuses on the history of dactyloscopy and its current development trends and the characteristics of the scientific text. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta