Petr Dobešek

Bakalářská práce

Neil Gaiman's Neverwhere: A Translatological Analysis

Neil Gaiman's Neverwhere: A Translatological Analysis
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is a commented translation of the novel Neverwhere of the contemporary British author Neil Gaiman and its comparison with the Czech translation. The translatological analysis focuses on the mode of translation, how the author of the Czech version dealt with the translation of cultural references, language deformations, or the creation of new words. The main emphasis …více
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je komentovaný překlad románu Nikdykde současného Britského autora Neila Gaimana a jeho porovnání s českým překladem. Translatologická analýza se zaměřuje na způsob překladu, jakým způsobem se autorka české verze vypořádala s překladem kulturních odkazů, jazykových deformací či tvoření nových slov. Hlavní důraz je zde kladen na téma ekvivalence v překladu.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Vinklárek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dobešek, Petr. Neil Gaiman's Neverwhere: A Translatological Analysis. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe