Petra ŠERHÁKOVÁ

Bakalářská práce

Inkontinence moči u seniorů nad 75 let věku a hluboký stabilizační systém

Urinary incontinence in the elderly over 75 years of age and core stability system
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je ovlivnění inkontinence moči převážně u imobilních jedinců ve věku nad 75 let. Hlavním cílem této práce je zmapování vlivu fyzioterapie u seniorů s problémy močové inkontinence pomocí individuálního cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního systému a pánevního dna. Dílčím cílem je edukace pacientů stran preventivních opatření v dané problematice. Pro zkvalitnění stavu …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis focuses on influencing the urinary incontinence mainly of the immobile individuals over the age of 75. The main objective of this thesis is to map the influence of physiotherapy on seniors with incontinence problems through individual exercises aimed at strengthening the core stability system and the pelvic floor. Partial objective of this work is education of the patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Kamila Karásková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠERHÁKOVÁ, Petra. Inkontinence moči u seniorů nad 75 let věku a hluboký stabilizační systém. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 79p9at 79p9at/2
4. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2015
Bulanova, L.
5. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.