Bc. Libor Erdinger

Bachelor's thesis

Politický marketing a právo

Political marketing and law
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje politický marketing jako dynamickou disciplínu, která se neustále rozvíjí. Popisuje vznik, teorii a nástroje politického marketingu a také rozdíly mezi marketingem klasickým a politickým. Věnuje se některým jeho základním modelům a využití marketingu při volebních kampaních. Představuje nové trendy, kterými jsou v České republice, negativní a permanentní kampaně, na …more
Abstract:
This thesis presents a political marketing as a dynamic discipline that is constantly developing. Describes the origin, theory and tool of political marketing and the differences between traditional and political marketing. It deals with some of the basic models and the use of marketing in election campaigns. It presents new trends, which are in the Czech Republic, permanent and negative campaigns …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní