Bc. Kristýna Ortová

Diplomová práce

Interní komunikace ve vybrané společnosti

Internal communication in the company
Anotace:
Cílem práce je zhodnocení důležitosti interní komunikace jako jednoho z významných nástrojů strategického řízení lidských zdrojů a jako významného nástroje marketingové komunikace. V praktické části práce je analyzována interní komunikace ve vybrané společnosti. V závěru jsou výsledky tohoto šetření popsány a jsou vyvozena doporučení pro danou společnost.
Abstract:
The aim of the work is to evaluate the importance of internal communication as one of important tools of strategic human resource management and as an important tool of marketing communication. The practical part of the thesis analyzes the internal communication in a selected company. Finally, there are results of this survey described and specific recommendations are drawn for the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace