Kristýna KVITOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s torticollis

Possibilities of physiotherapy for patients with torticollis
Anotace:
Práce se zabývá problematikou cervikální dystonie, dříve známé jako spastická torticollis. V úvodní části jsou popsány teorie vzniku nemoci, její projevy a možnosti farmakologické léčby. Dále je v teoretickém zpracování zahrnut přehled funkční anatomie páteře, kineziologie krční páteře a patokineziologie při onemocnění a přehled možností fyzioterapie k ovlivnění svalového tonu postižených svalů, posílení …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of cervical dystonia, formerly known as spastic torticollis. The introductory part describes the theory of the disease, its manifestations and the possibilities of pharmacological treatment. Furthermore, the theoretical work includes an overview of functional spinal anatomy, cervical spine kinesiology and patho-kinesiology in diseases and an overview of the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KVITOVÁ, Kristýna. Možnosti fyzioterapie u pacientů s torticollis. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma