Tomáš POLAN

Bakalářská práce

Translation of a Text in Modern History with a Commentary and a Glossary.

Translation of a Text in Modern History with a Commentary and a Glossary.
Abstract:
The objective of this thesis is the translation of selected text in modern history, namely one chapter from the book Češi ve Wehrmachtu: zamlčované osudy authored by František Emmert accompanied by a commentary and glossary. The thesis consists of four main parts. The first part is the theoretical part commenting on the process of translation and the commonly used methods. The second part contains …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je překlad vybraného textu z novodobých dějin s komentářem a glosářem, jmenovitě se jedná o jednu kapitolu z knihy Češi ve Wehrmachtu: zamlčované osudy od autora Františka Emmerta doplněný komentářem a glosářem. Práce se zkládá ze čtyř hlavních částí. První část je část teoretická a pojednává o průběhu překladu a o těch nejběžněji užívaných překladatelských metodách. Druhá …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLAN, Tomáš. Translation of a Text in Modern History with a Commentary and a Glossary. . Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/