Bc. Lukáš Manda

Bakalářská práce

Mobilní aplikace Cacti pro platformu Android

Cacti mobile application for the Android platform
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o vývoji mobilní aplikace pro systém Cacti k operačnímu systému Android. Teoretická část práce charakterizuje operační systém Android a systém Cacti. Popis systému Cacti obsahuje instalaci a konfiguraci tohoto systému a porovnání s podobnými mobilními aplikacemi. Praktická část práce popisuje jednotlivé kroky vývoje mobilní aplikace. Tyto kroky jsou analýza, návrh, implementace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals about development of a mobile application for the Cacti system and the Android operating system. The theoretical part of my work describes the Android operating system and the Cacti system. Description of the Cacti system consists of installation and configuration of this system and comparison with similar mobile applications. The practical part of my work describes all steps …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika