Jan Liška

Bachelor's thesis

Násilné trestné činy páchané se střelnou zbraní v podmínkách České republiky

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá trestnou činností páchanou se střelnou zbraní na území České republiky. Práce se zaměřuje provedení analytického zkoumání v oblasti legálně nelegálně držených zbraní a jejich vztahu k evidované trestné činnosti Policii ČR. Zhodnocení počtu odevzdaných zbraní a jejich klasifikaci během zbraňových amnestií zkoumání vývoje počtu držitelů zbrojních průkazů. Práce se věnuje …more
Abstract:
This bachelor work is aimed at committing criminal activity where firearm is included, in region of Czech Republic. This piece of work is aimed at analytical research in area of legaly and illegaly held weapons and their relationship to recorded criminal activity of police of Czech Republic. It also mentions an evaluation of handed in weapons and their clasification during weapon amnesties by researching …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2019
  • Supervisor: Doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Vlastislav Man, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS