Kateřina Ondrušková

Diplomová práce

Ekonomicko-sociologické aspekty žebrání

Economics - Sociological aspects of beggary
Anotace:
Diplomová práce bude věnována problematice "Žebrání" a jeho vztahu k různým formám kriminality, bezdomovectví, a k užívání návykových látek. Žebrání lze chápat jako určitý substitut práce, která je apriori provozovaná za účelem dosažení zisku. Provedu analýzu možného překryvu osob pobírajících dávky sociální potřebnosti a osob žebrajících. Součástí bude i zjištění jaké služby na znovu začlenění na …více
Abstract:
The diploma theses will be about the problematics of "beggary" and his relationship to various forms of criminality, homelessness and drug addiction. Baggary can be concieved as a certain work substitute, which is apriori executed because of gain. My goal is to make analyses of posssible overlap between beggars and persons receiving social security benefits. Findings of services for reintegration of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Magdalena Kotýnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26937

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma