Bc. Vyacheslav Afanasyev

Master's thesis

Využití standardů managementu rizik v systému řízení společnosti

The use of standards of risk management in the company management system
Abstract:
Diplomová práce na téma „Využití standardů managementu rizik v systému řízení společnosti“ se zabývá zkoumáním problematiky rizika, jako jednoho z nejdůležitějších problémů řízení organizace. Hlavním cílem práce je aplikace znalostí, získaných během zpracování teoretické částí, identifikace a ohodnocení rizik organizace a následný návrh využití managementu rizik v systému řízení organizace. Diplomová …more
Abstract:
The thesis on "The Use of standards of risk management in the company management system", examines the issues of risk, as one of the most important problems of the organization. The main goal of this work is the application of knowledge gained during the processing of the theoretical part, identification and assessment of risks, the design of organizations use risk management in the organization's …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Milan Pospíchal, MBA
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance