Bc. Adam Nádvorník

Diplomová práce

Risk management v leasingové společnosti

Risk Management in leasing company
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku risk managementu v leasingové společnosti. Cílem práce je analýza řízení rizik v konkrétní leasingové společnosti provedená za účelem zhodnocení jejich efektivity. V teoretické části se věnuji riziku a finančním rizikům a jejich řízení. Dále popisuji, jak funguje leasingové financování a jaké existují formy leasingu. Tyto teoretické poznatky následně …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the issue of risk management in a leasing company. The aim of the thesis is the analysis of risk management in a specific leasing company conducted in order to evaluate its effectiveness. In the theoretical part I discuss risk and financial risks and their management. I also describe how lease financing works and what forms of leasing exist. I then apply this theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Podniková ekonomika a management / Podniková ekonomika a management