Bc. Tomáš Číž

Bakalářská práce

Rtg difrakční analýza oxidových vrstev

X-ray diffraction analysis of oxide layes
Anotace:
Předložená práce se zabývá studiem vlastností oxidů (La,Sr)CoO3 a YBCO deponovaných na substrátech LAO a LSAT. K určení těchto vlastností byly využity dvě rozdílné metody rentgenové strukturní analýzy. První z nich je reflexe rentgenového záření, pomocí níž jsme schopni určit především tloušťku tenké vrstvy, hustotu obou krystalů a drsnost jejich rozhraní. Metoda spočívá v analýze rentgenové reflexní …více
Abstract:
This thesis deals with the study of the structure of oxides (La,Sr)CoO3 and YBCO deposited on the substrates LAO and LSAT. Two different methods of x-ray structural analysis were used to determine these properties. One of these is x-ray reflectivity, which is used to determine the thickness of the thin film, the density of both crystals and the roughness of the interfaces. The method consists of analyzing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta