Bc. Rostislav PETŘÍK

Bakalářská práce

Problematika soužití majority s národnostní či etnickou minoritou (zaměřeno na lokalitu Ostravsko). Podtitul bakalářské práce: Jsme rasisté?

The problems of coexistence between majority and national and ethnic minority
Anotace:
Ač je to s podivem, rasismus je i v současné době jedním z největších problémů lidstva. I v České republice jsou s tímto fenoménem velké problémy, zejména ve vztahu majorita {--} romská minorita. Zatímco majoritní obyvatelstvo vyznává typickou středoevropskou kulturu, Romové již po staletí preferují kult přírody a uznávají rodové klany. Nad zákony České republiky staví zákony vlastní. Mezi majoritou …více
Abstract:
It is the surprising fact that racism is one of the biggest problem of the humankind. Even in the Czech Republic this phenomenon causes huge problems, especially in relation to majority {--} gipsy minority. While the majority of the population follows typical central European culture, gipsies have preferred the cult of nature for centuries and have been considering tribal culture as the best. Gipsies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2006
Identifikátor: 3904

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2006
  • Vedoucí: JUDr. František Rudecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETŘÍK, Rostislav. Problematika soužití majority s národnostní či etnickou minoritou (zaměřeno na lokalitu Ostravsko). Podtitul bakalářské práce: Jsme rasisté?. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 06. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.