Michaela KUCHLEROVÁ

Bakalářská práce

Angličtina v Japonsku: Fonologické Prvky Variety Druhého Jazyka

English in Japan: Phonological Features of a Second Language Variety
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the topic of Japanese English. The theoretical part of the thesis begins with the history of English language expansion across the globe, placing its primary focus on Japan and the historical and sociocultural development of English in Japan. This is followed by a description of several ways in which English is present in Japanese culture today and a discussion of English …více
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na téma Japonské Angličtiny. Teoretická část práce začíná s historií rozšíření Anglického jazyka po světě s hlavním zaměřením na Japonsko a historický a sociokulturní vývoj Angličtiny v Japonsku. Následuje popis několika způsobů, jakými se Angličtina vyskytuje v Japonské kultuře dnes a diskuze o vzdělání v Japonsku se zaměřením na Anglický jazyk. Cílem práce je také poskytnout …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Christoph Haase, Ph.D. M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHLEROVÁ, Michaela. Angličtina v Japonsku: Fonologické Prvky Variety Druhého Jazyka. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta