Theses 

Způsoby ocenění a financování zvolené nemovitosti – Bc. Helena Singerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Helena Singerová

Diplomová práce

Způsoby ocenění a financování zvolené nemovitosti

Methods of Valuation and Financing of Selected Real Estate

Anotace: Diplomová práce se zabývá spojením oceňování a financování dané nemovitosti, v tomto případě jde o komerční pozemek. Na začátku první kapitoly jsou popsány základní oceňovací metodiky. Praktickým příkladem je klasické ocenění porovnávací metodou a vzhledem k cíli práce, tedy navržení vylepšené metodiky, je jako další praktický příklad uvedeno ocenění s vylepšenými prvky porovnávací metody. Základem druhé kapitoly je navázání na ocenění vybraného pozemku. Na začátku jsou opět popsány základní druhy financování a následně je provedeno praktické financování pozemku.

Abstract: This thesis deals with the evaluation and financing of a property, in this case a commercial property. The beginning of the first chapter explains the basic evaluation methodology with classical evaluation, where the comparison method is utilized in an example. The goal of this work is to propose an enhanced method of evaluation which shows improvement over the classical method. The basis of the second chapter is to establish the evaluation of selected land, describing basic types of financing and subsequent practical financing of the property.

Klíčová slova: oceňování nemovitostí, porovnávací metoda, pozemek, financování, hypoteční úvěr / property evaluation, comparison method, property, finance, mortgage

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:35, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz