Bc. Martin Vít

Master's thesis

Analyzátor SIP a RTP protokolů

SIP and RTP protocols analyzer
Abstract:
Tato práce se zabývá měřením kvality hovorů v internetové síti. Konkrétně jsou zkoumány možnosti implementace standardizovaných objektivních metod dle Telecommunication Standardization Sector (ITU-T). Výsledný počítačový program hodnotí kvalitu hovoru na základě parametrického objektivního E-modelu. Úvodní část se zabývá degradačními faktory, které na telefonický hovor působí. V následující kapitole …more
Abstract:
This work deals with monitoring the quality of calls within internet network. Specifically, the possibilities of implementation of standardized objective methods according to the Telecommunication Standardization Sector are investigated. The resultant computer program rates phone call quality on basis of parametric objective E model. Introductory part describes degradation factors that affect the phone …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. David Hoksza
  • Reader: Mgr. Jakub Galgonek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Informatics / Applied Informatics