Theses 

Konstrukční návrh vstřikovací formy pro výrobu rychlovarné konvice – Bc. Martin Sklář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin Sklář

Diplomová práce

Konstrukční návrh vstřikovací formy pro výrobu rychlovarné konvice

Injection Mold Design for Jug Kettle Production

Anotace: Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí vstřikovací formy pro zadaný díl. Zadaným dílem je kryt rychlovarné konvice. Kryt konvice slouží jako nosná část celého finálního výrobku, která chrání jak vnitřní elektroniku tak uživatele před částmi konvice, které jsou během provozu pod proudem. Teoretická část popisuje technologii vstřikování a její princip, materiály používané pro výrobky, materiály používané pro konstrukční části forem, konstrukce vstřikovacích forem a jejich jednotlivých částí. Praktická část vychází z 3D modelu zadaného dílu. Praktická část se v první části zabývá vlastní konstrukcí formy. V druhé části se práce zaměřuje na vliv použití konvenč-ních možnostech temperace a konformní temperací. Pro konstrukci formy a její výkresovou dokumentaci byl zvolen program CATIA V5R19. Jako CAE software byl zvolen program AUTOCAD SIMULATION Moldflow Synergy 2015.

Abstract: This thesis describes the design and construction of injection mold for a given part. Specified work is covered kettle. Cover pot serves as a supporting part of the entire end product, which protects internal electronics users from parts of the kettle, as during ope-ration under power. Theoretical part describes the injection molding technology and its principles, ma-terials used for the products, materials for component mold, injection mold design and their individual parts. The practical part is based on the 3D model of a given part. There is described complete injection mold desing in the first part. The second part focuses on the impact of using conventional-tion possibilities of tempering and annealing conformist. For the design of the mold and its drawings was chosen CATIA V5R19. As CAE software was chosen program AUTOCAD SIMULATION Moldflow Synergy 2015.

Klíčová slova: vstřikovací formy, technologie vstřikování, chlazení, Moldflow

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39457 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Sklář, Martin. Konstrukční návrh vstřikovací formy pro výrobu rychlovarné konvice. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 14:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz