Bc. Martin Sklář

Diplomová práce

Konstrukční návrh vstřikovací formy pro výrobu rychlovarné konvice

Injection Mold Design for Jug Kettle Production
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí vstřikovací formy pro zadaný díl. Zadaným dílem je kryt rychlovarné konvice. Kryt konvice slouží jako nosná část celého finálního výrobku, která chrání jak vnitřní elektroniku tak uživatele před částmi konvice, které jsou během provozu pod proudem. Teoretická část popisuje technologii vstřikování a její princip, materiály používané pro výrobky, materiály …více
Abstract:
This thesis describes the design and construction of injection mold for a given part. Specified work is covered kettle. Cover pot serves as a supporting part of the entire end product, which protects internal electronics users from parts of the kettle, as during ope-ration under power. Theoretical part describes the injection molding technology and its principles, ma-terials used for the products, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sklář, Martin. Konstrukční návrh vstřikovací formy pro výrobu rychlovarné konvice. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe