Bc. Jiří AMSLER

Diplomová práce

Sociální exkluze - případová studie

Social exclusion - case study
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je popsat exkluzi a bezdomovectví v rámci sociální práce, objasnit příčiny vedoucí k bezdomovectví žen a jejich důsledky, které dále zdokumentuji v případové studii.
Abstract:
Purpose of my thesis is description of exclusion and homelessness within social services, explain the causes of homelessness and results of it, which I place in case study.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2021
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AMSLER, Jiří. Sociální exkluze - případová studie. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií