Bc. Lucie Janáková

Bakalářská práce

Sociální služby v kontextu ženského bezdomovectví

Social services in the context of female homlessness
Anotace:
Bezdomovectví je fenomén, který se týká čím dál tím většího počtu lidí a jsou jím bezprostředně ohroženy celé skupiny obyvatel. Tato bakalářská práce se zaměřuje především na bezdomovectví ženské. V teoretické části vymezuje jednotlivé klíčové pojmy jako bezdomovectví, ženské bezdomovectví a především jeho specifika jako je skryté bezdomovectví. Dále popisuje dopady tohoto jevu na osobnost člověka …více
Abstract:
Homelessness is a phenomenon which concerns more and more people. All groups of people are immediately endangered by it. This thesis is especially aimed at female homelessness. The theoretical part describes keywords such as homelessness, female homelessness and its specifics such as hidden homelessness. Further on this thesis describes effects of homelessness on a human personality and social services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta