Monika Nehasilová

Bachelor's thesis

Receptivní dovednosti a techniky jejich rozvoje v učebnicích angličtiny na úrovni A1.

Receptive skills and techniques of their development in the English textbooks at the level A1
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje receptivním řečovým dovednostem a technikám, které jsou rozvíjeny ve dvou vybraných učebnicích anglického jazyka určených pro dospělé studenty na úrovni začátečníků, dle SERRJ se jedná o úroveň A1. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou za pomoci odborné literatury popsány znalosti o receptivních řečových dovednostech s využitím …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with receptive skills and techniques which are used in two chosen English books dedicated to A1 elementary adult learners based on CEFR . The paper is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part is dedicated to describe the theory of receptive skills (reading and listening) with the help of literature. It covers the benefit of the use of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2015
  • Supervisor: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College