Bc. Dagmar Tvrdíková

Bakalářská práce

The Evaluation of an English Coursebook (Project 4, 4th Edition) with a Focus on Language Skills

The Evaluation of an English Coursebook (Project 4, 4th Edition) with a Focus on Language Skills
Anotace:
Bakalářská práce zvaná ‘Hodnocení anglické učebnice (Project 4, 4. vydání) se zaměřením na jazykové dovednosti’ se zabývá čtyřmi jazykovými dovednostmi poslechu, psaní, čtení a mluvení, a jejich representací a rovnováhou v učebnici Project 4 (4. vydání) od Toma Hutchinsona. Tato práce je rozdělena do dvou částí: zaprvé, do části teoretické, ve které jsou společně s učebnicí a jejími rolemi představeny …více
Abstract:
The bachelor thesis called ‘The Evaluation of an English Coursebook (Project 4, Fourth Edition) with a Focus on Language Skills’ deals with the four language skills of listening, writing, reading and speaking, and their representation and balance in the coursebook Project 4 (Fourth Edition) by Tom Hutchinson. The thesis is divided into two parts: firstly, a theoretical part, in which are together with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta