Bc. Hana Lukšíková

Master's thesis

Archeobotanika lokality Těšetice-Kyjovice "Sutny". Makrozbytková analýza pravěkých objektů ze sezón 2005 - 2009

Archaeobotany of site Těšetice-Kyjovice "Sutny". Macroremain analysis of prehistoric features of seasons 2005 - 2009
Anotácia:
Na základě archeobotanické metody makrozbytkové analýzy práce shrnuje výsledky vzorkování sedimentu na lokalitě Těšetice-Kyjovice „Sutny“ z výzkumných sezón 2005 - 2009. Zpracováno bylo 13 objektů z období neolitických kultur s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou, ze starší doby bronzové a z období horákovské kultury. Na soubor dat byly aplikovány tafonomické analýzy a detrendovaná korespondenční …viac
Abstract:
On the basis of archaeobotanical method of macroremain analysis, this thesis summarizes the results of sediment sampling at the site Těšetice-Kyjovice “Sutny” of excavation seasons 2005 - 2009. Thirteen features of the Neolithic Linear Pottery culture and Moravian Painted Ware culture, of the Bronze Age and the Iron Age Horákov culture were analysed. Taphonomic analyses and detrended correspondence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedúci: Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta