Veronika Hlavatá

Bakalářská práce

Zmluva o výkone funkcie podľa slovenskej a českej právnej úpravy

A contract on performance of an office according to Slovak and Czech legislation
Abstract:
Annotation HLAVATÁ, Veronika: A contract on performance of an office according to Slovak and Czech legislation. [Bachelor's thesis]. Banking Institute college Prague, foreign college Banská Bystrica. Department of Law and Social Sciences. Thesis supervisor: JUDr. Adriána Palajová. Thesis submitted in: 2014. Pages in total: 60. The theme is a contract on performance of an office according to Slovak …více
Abstract:
Anotácia HLAVATÁ, Veronika: Zmluva o výkone funkcie podľa slovenskej a českej právnej úpravy. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: JUDr. Adriána Palajová. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 60. Témou práce je zmluva o výkone funkcie podľa slovenskej, ale aj českej právnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Adriána Palajová
  • Oponent: JUDr. Marian Korytiak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře