Bc. Věra Hanzalová

Diplomová práce

Crime and Gender from Moll Flanders to The Woman in White

Crime and Gender from Moll Flanders to The Woman in White
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je výzkum a popis procesu všeobecného vnímání kriminality a zločinců v Británii od konce 17. do 19. století, kdy se formoval jak morální, tak i právní řád. Způsob, jakým veřejnost vnímala zločinnost, se měnil podle sociálních a politických událostí dané doby. Poznatky, které v tezi přináší výzkum těchto změn, jsou doplněny příklady z knih Moll Flandersová od Daniela …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to examine and describe the transition of general perception of criminality and, consequently, criminals in Britain from the end of the seventeenth century to the nineteenth century when new moral and legal orders were established. In consideration of the social and political changes of the times, the way the public viewed criminality altered as well. The observations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Bonita Rhoads
  • Oponent: Ph.D. Stephen Paul Hardy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta