Bc. Petra Vyplelová

Bakalářská práce

Porovnání stanovení sodíku a draslíku v séru metodou přímé a nepřímé potenciometrie a plamenové fotometrie

Compare concentrations of sodium and potassium by direct and indirect potentiometry and flame photometry
Anotace:
V první části mé práce bylo úkolem se seznámit s principy měření koncentrací Na+ a K+ v krevním séru přímou a nepřímou potenciometrií a plamenovou emisní spektrofotometrií a s jejich rozdíly na teoretické úrovni. V praktické části jsem srovnávala naměřené hodnoty koncentrací Na+ a K+ těmito metodami v závislosti na koncentraci celkové bílkoviny. Dále jsem porovnávala rozdíl koncentrací v silně lipemických …více
Abstract:
My task in the first part of my thesis was get to familiar with the theoretical foundations of measuring of the concentrations of Na+ and K+ in serum by direct and indirect potentiometry and by flame photometry and to understand to differences between these methods. In practical part, I compared the concentrations of Na+ and K+ measured by these methods depending on concentration of total protein and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.