Bc. Lucie KLICPEROVÁ

Diplomová práce

Žitý prostor ve vzpomínkách na reálný socialismus

Kladno

Lived space in memories of real socialist era
Anotace:
Předmětem této práce je interpretace vzpomínkových vyprávění obyvatel Kladna, která reflektují jejich žitý prostor v období reálného socialismu z dnešní perspektivy. Sídelní struktura města Kladna je výrazně ovlivněna svou industriální a socialistickou minulostí. Prostřednictvím narativních interview s informátory je v práci odkrývána povaha vzpomínání na období socialismu a reflexe žité zkušenosti …více
Abstract:
The subject of this work is interpretation of the commemorative narratives of Kladno residents who reflect their lived space in a period of real socialism from today's perspective. The settlement structure of Kladno is strongly influenced by its industrial and socialist past. Through narrative interviews with informants is in this work uncovered the nature of remembering to the period of socialism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLICPEROVÁ, Lucie. Žitý prostor ve vzpomínkách na reálný socialismus. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie

Práce na příbuzné téma