Ing. Alexej LIPSKÝ

Bachelor's thesis

Drogová závislost - problém dneška

Drug Addiction - Today's Problem
Anotácia:
Problematika drog a drogové závislosti je aktuálním a na celém světě denně probíraným a diskutovaným celospolečenským problémem. Zcela jistě se jedná o problém morálního rázu a fenomén dnešní moderní doby, na nějž dosud nebyla nalezena žádná účinná řešení, která by byla schopna tento negativní jev ve společnosti uspokojivým způsobem řešit a potlačit jej do ústraní. Proto se i tato bakalářská práce …viac
Abstract:
Problems of drugs and drug addiction is an actual and around the world daily discussed social problem. It is definitely a problem of moral character and today´s modern phenomenon for which no efficient solutions have been found, solutions which would be able to solve this negative phenomenon in the society and repress it. Therefore the bachelor´s thesis tries to contribute to an effective solution …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zverejniť od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedúci: Ing. Mgr. Viera Jonsztová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIPSKÝ, Alexej. Drogová závislost - problém dneška. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta