Theses 

Možnosti začleňování prvků lesní a venkovní pedagogiky do předškolního vzdělávání ve státních školách – Bc. Veronika KNAPOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika KNAPOVÁ

Diplomová práce

Možnosti začleňování prvků lesní a venkovní pedagogiky do předškolního vzdělávání ve státních školách

The integration of elements of forest and outdoor education into preschool public education

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi začleňování prvků lesní a venkovní pedagogiky do státních mateřských škol. Teoretická část stručně vysvětluje základní pojmy jako lesní a venkovní pedagogika, environmentální vzdělávání a cíle tohoto vzdělávání. Práce se dále zabývá možnostmi úpravy prostředí mateřské školy. Praktická část je koncipovaná jako případová studie environmentálně profilované třídy mateřské školy, jejíž zakládání a téměř dvouleté fungování je v práci popisováno. Případová studie je zaměřena na problematické otázky, které vyplynuly z teoretické části, a které by se mohly stát vodítkem pro budoucí zakladatele takovéto třídy. Případová studie nabízí praktické ukázky začleňování prvků lesní a venkovní pedagogiky.

Abstract: This thesis deals with the integration of elements of forest and outdoor education into preschool public education. The theoretical part briefly explains the basic concepts such as forest and outdoor education, environmental education and goals of education. The study also discusses the possibilities of changing the kindergarten environment. The case study focuses on the issues that emerged from the theoretical part, and that could become a guideline for future founder of such class. The case study provides practical examples of integrating elements of the forest and outdoor education.

Klíčová slova: Lesní pedagogika, venkovní pedagogika, vliv pobytu v přírodě, venkovní environmentální prvky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215288 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KNAPOVÁ, Veronika. Možnosti začleňování prvků lesní a venkovní pedagogiky do předškolního vzdělávání ve státních školách. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:59, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz